MPMETAL S.C.

ul. Krakowska 212 | 32-065 Krzeszowice
Małopolska - okolice Krakowa

tel./fax: (012) 282 52 70
e-mail: office@mpmetal.pl
GRUPY PRODUKTOWE
GWOŹDZIE W naszej ofercie znajduje się szeroki asortyment gwoździ: gwoździe budowlane, gwoździe skrętne, gwoździe walcowane, gwoździe papowe, gwoździe ocynkowane...
DRUTY Naszym Klientom oferujemy szeroki asortyment drutów: druty stalowe, druty gładkie, druty skrętne, druty karbowane, druty żarzone...
PRĘTY Nasza oferta obejmuje szerokie spektrum prętów: pręty stalowe, pręty gładkie, pręty skrętne, pręty karbowane...
SIATKI W naszej ofercie znajduje się szeroki wachlarz siatek budowlanych: siatki stalowe, siatki pod wylewki, siatki zgrzewane...
WALCÓWKA Mpmetal oferuje swoim Klientom walcówkę sprzedawaną zarówno w ilościach hurtowych jak i pojedynczych kręgach przeznaczonych do zbrojeń...
USŁUGI Nasza oferta oprócz gotowych produktów obejmuje również usługi takie jak: żarzenie drutu, cięcie prętów...
TRANSPORT Oferujemy transport produktów do miejsca przeznaczenia, jak również możliwość odbioru osobistego zamawianych produktów...
REGULACJE

zastrzeżenia prawne, prawa autorskie, regulamin, polityka prywatności...

gwoździe

Polityka Prywatności

Każdego Klienta / użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie:

www.mpmetal.pl/regulacje/regulacje.html

Spółka oraz autorzy serwisów zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: iż nie sprzedajemy i nie udostępniamy podmiotom i osobom trzecim danych personalnych Klientów / użytkowników serwisu.

Spółka oraz jej pracownicy są świadomi, jak ważna jest prywatność i zapewnienie dyskrecji swoim Klientom / użytkownikom. Prezentowana polityka prywatności dotyczy wszystkich produktów, usług i serwisów Spółki. Stosujemy restrykcyjne zasady ochrony prywatności dotyczące zarówno danych osobowych jak i wszelkich innych danych i treści przekazywanych nam przez naszych Klientów / użytkowników. Naszym celem jest pełne poszanowanie prywatności oraz woli naszych Klientów / użytkowników w aspekcie przekazywanych informacji. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem adresu e-mail: office@mpmetal.pl

Gromadzone dane i sposoby ich wykorzystania

Większość działów serwisów, nie wymaga podawania żadnych danych osobowych ani założenia konta. W celu świadczenia innych usług możemy gromadzić następujące typy informacji:

Informacje podawane przez użytkownika

W celu weryfikacji danych dotyczących zamówienia możesz zostać poproszony o podanie swoich danych oraz danych podmiotu który reprezentujesz. W przypadku formularzy zamówień lub zakładania konta w serwisach będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych lub danych Spółki. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisów i prawidłowej realizacji usługi. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej oraz bazy danych serwisów. Dane te są niezbędne do tego, aby spółka mogła nawiązać skuteczny kontakt ze swoim Klientem / użytkownikiem. Dane te nie są udostępniane ani sprzedawane podmiotom trzecim.

Pliki cookie

Gdy użytkownik odwiedza serwisy Spółki, może do jego komputera zostać wysłany plik cookie (plik zawierający ciąg znaków) w celu zidentyfikowania użytkownika. Stosowanie plików cookie umożliwia podnoszenie jakości usług oraz realizację określonych elementów programu partnerskiego. Pliki te stosowane są również np. przez reklamy Google lub innych podmiotów jakie mogą być wyświetlane w serwisach Spółki.

Inne witryny

Powyższa polityka prywatności dotyczy wyłącznie Spółki oraz serwisów do niej należących. Spółka nie ma wpływu na podmioty trzecie oraz witryny i serwisy do nich należące, a do których linki mogą znajdować się w serwisach Spółki. Spółka nie posiada informacji o zakresie danych jaki jest gromadzony przez powyższe podmioty i sposobie ich wykorzystania. Zakres i zasady te powinny być regulowane między innymi poprzez politykę prywatności obowiązującą w tych serwisach.Zastrzeżenia prawne i prawa autorskie

Prezentowane w serwisach Spółki dokumenty, materiały, dane oraz informacje mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje o aktualnie obowiązujących cenach i możliwościach współpracy, udzielane są wyłącznie bezpośrednio przez Upoważnione Osoby i są zależne od specyfiki danego projektu lub usługi oraz wielkości zamówienia i formy płatności.

Wszelkie dokumenty, materiały, dane oraz informacje przekazywane za pośrednictwem serwisów Spółki, bezpośrednio przez Spółkę, Osoby Upoważnione, innych pracowników Spółki, oraz podmioty i osoby działające na zlecenie Spółki lub związane ze Spółką umową cywilno-prawną domyślnie nie stanowią rekomendacji do podejmowania decyzji biznesowych, ani żadnych innych. Spółka oraz autorzy serwisów nie biorą żadnej odpowiedzialności za ewentualne skutki wykorzystania zawartych w serwisach treści i opinii oraz potencjalne następstwa decyzji podjętych po analizie prezentowanych treści. Spółka oraz autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i dokładność prezentowanych treści oraz założeń prezentowanych w dokumentach, materiałach, danych oraz informacjach.

Treści zawarte w serwisach Spółki stanowią własność Spółki. Wszelkie treści dostępne w serwisach przeznaczone są wyłącznie do celów niekomercyjnych i nie mogą być używane ani rozpowszechniane sprzecznie z tym przeznaczeniem. Zakazane jest również publikowanie w całości lub części powyższych treści oraz rozpowszechnianie ich w inny sposób na masową skalę lub kierowanie ich do grona osób przekraczającego 3 osoby.

Korzystanie z serwisów Spółki oraz usług i produktów przez nią oferowanych wiąże się z koniecznością akceptacji zastrzeżeń prawnych, polityki prywatności oraz regulaminów obowiązujących w serwisach Spółki. W przypadku braku akceptacji powyższych dokumentów zakazane jest korzystanie z serwisów Spółki, oraz zamawianie usług i produktów oferowanych przez spółkę. Korzystanie z serwisów Spółki przez użytkowników / Klientów oraz zamawianie usług i produktów traktowane jest jako pełna akceptacja zastrzeżeń prawnych, polityki prywatności oraz regulaminów obowiązujących w serwisach Spółki. Ponadto każdy użytkownik / Klient ma możliwość indywidualnej negocjacji treści zastrzeżeń prawnych, polityki prywatności oraz regulaminów obowiązujących w serwisach spółki. W przypadku indywidualnych negocjacji użytkownika / Klienta obowiązuje treść wynegocjowanych zapisów, w przypadku braku podjęcia indywidualnych negocjacji przez użytkownika / Klienta uznaje się iż wyraził on zgodę na brzmienie umieszczonych w serwisach Spółki zapisów. Z uwagi na pełen dostęp do zapisów zastrzeżeń prawnych, polityki prywatności oraz regulaminów obowiązujących w serwisach spółki wyłączona zostaje możliwość powoływania się na brak znajomości powyższych dokumentów. Wszelkie spory z udziałem Spółki będą rozstrzygane w sądach właściwych dla siedziby Spółki.

Spółka: MPMETAL S.C.
Osoby upoważnione: Marek Kocjan
Serwisy Spółki: www.mpmetal.pl